Livestream tư vấn cổ phiếu 12.11.2020Trình bày: Hoàng Trung Thông – BP Chiến lược thị trường PCD Research

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

4 responses to Livestream tư vấn cổ phiếu 12.11.2020

  1. Chương trình xem lại âm thanh vô cùng kém, chưa bao h mình nghe thấy bị như vậy. Như các video của bạn Quý , Huy ko thấy bị như này bao h. Coi mà ức chế quá !

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *