Livestream: Tiếng Anh 11 Thí Điểm – Ôn thi giữa kỳ II – Cô Hoàng Xuân– Theo dõi video chữa bài tập ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp bám sát nội dung kiến thức giữa học kì 2 của cô Hoàng Xuân.
– Cô giáo sẽ hệ thống lại kiến thức có thể kiểm tra trong bài thi giữa kì, và đưa ra cho chúng mình mẹo xử lý những dạng bài điển hình rất hiệu quả.
– Link khóa học:
– Link tài liệu:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

3 responses to Livestream: Tiếng Anh 11 Thí Điểm – Ôn thi giữa kỳ II – Cô Hoàng Xuân

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *