Lives 5 – Chương 4 – Truyền thông bằng sóng điện từThạc sĩ Vật Lý Lâm Ngô, chuyên dạy Lý online và offline từ lớp 6 – 12, đặc biệt là lớp 10-11-12 và những bạn chọn Vật Lý làm môn thi ĐH.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to Lives 5 – Chương 4 – Truyền thông bằng sóng điện từ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *