Thông Tin và Truyền Thông

( LIVE ) NGÀY GIÁO PHẬN XUÂN LỘC Năm 2019 – RƯỚC LINH ẢNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VỀ DÒNG XITÔ PHƯỚC LÝ( Đức Giám Mục phát động chương trình Mục Vụ 2019-2020 )
RƯỚC ĐỨC MẸ VỀ ĐAN VIỆN XITÔ PHƯỚC LÝ

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

One Response

  1. Jica Ji November 29, 2019

Join The Discussion