( LIVE ) NGÀY GIÁO PHẬN XUÂN LỘC Năm 2019 – RƯỚC LINH ẢNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VỀ DÒNG XITÔ PHƯỚC LÝ( Đức Giám Mục phát động chương trình Mục Vụ 2019-2020 )
RƯỚC ĐỨC MẸ VỀ ĐAN VIỆN XITÔ PHƯỚC LÝ

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

One response to ( LIVE ) NGÀY GIÁO PHẬN XUÂN LỘC Năm 2019 – RƯỚC LINH ẢNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VỀ DÒNG XITÔ PHƯỚC LÝ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *