[LIVE] Hướng dẫn xây dựng và thiết kế Website tổ chức sự kiện trong 01 giờHôm nay mình cũng rảnh nên mình sẽ tập trung vào một số phần việc liên quan tới mạng xã hội…và cụ thể là sẽ bắt đầu trực tiếp (LIVE) về những gì mình sẽ thực hiện…
Đường dẫn tham khảo:
Đường dẫn file Word:
Cấu hình máy tính:
GPU: GeForce GTX 1060 6GB
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz
Memory: 16 GB RAM (15.96 GB RAM usable)
Current resolution: 1920 x 1080, 60Hz
Operating system: Microsoft Windows 10 Pro

Xem thêm các bài viết Xây Dựng: https://gizmondolive.com/category/xay-dung

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *