LIỆU SẼ PHẢI CÁCH LY ĐẾN HẾT THÁNG 4???Việc tiếp tục thực hiện cách ly hay gỡ bỏ được Thủ tướng đánh giá là quyết định khó khăn. Tuy vậy, để ngăn chặn hiệu quả đà lây lan của dịch bệnh tiếp tục cách ly là giải pháp bắt buộc.
#cachlyxahoi #12tinhthanh

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *