Lễ Mừng Thọ Phật tử Tùy Duyên 2014Lễ Mừng Thọ cho các cha, các mẹ phật tử đạo tràng Tùy Duyên, tổ chức tại chùa Phước Lâm (Châu Thành, Tiền Giang) ngày 17/8/2014

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *