Môi Trường

Lê dũng vova – Laị nói về bụi độc do ô nhiễm không khí !Moị người đăng ký kênh theo dõi diễn biến mới nhất nhé !
#LedungvovaVN

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

9 Comments

  1. Hữu Dung Đinh November 30, 2019
  2. Pham Thanh November 30, 2019
  3. Nguyên Hoà November 30, 2019
  4. Van Bui November 30, 2019
  5. Tấn Nguyễn November 30, 2019
  6. chưa phải dan oan TN November 30, 2019
  7. Nguyễn kiều Pham November 30, 2019
  8. Nguyễn kiều Pham November 30, 2019
  9. BC A November 30, 2019

Join The Discussion