Lê dũng vova – Laị nói về bụi độc do ô nhiễm không khí !Moị người đăng ký kênh theo dõi diễn biến mới nhất nhé !
#LedungvovaVN

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

9 responses to Lê dũng vova – Laị nói về bụi độc do ô nhiễm không khí !

  1. Chí phèo Dũng vova là bạn kết nghĩa với chí phèo Ngô Kỷ. Dũng vova là chí phèo thời hiện đại, đúng nó cũng chửi, sai nó cũng chửi, kg có nó cũng chửi, có nó cũng chửi, kg làm nó cũng chửi, làm nó cũng chửi, cái gì nó cũng chửi miễn là là bôi xấu đc Đảng và nhà nước. Ông Vượng làm bằng tiền của ông ấy cũng chẳng lấy của nhà nó đồng nào lại giúp cho hàng trăm nghìn người có công ăn việc làm mà nó cũng chửi. Đúng là con chó điên Dũng vova. Phải bắt ngay tên này để ổn định xã hội.

  2. Nay mai tàu cát Linh Hà Đông hoạt động lúc đó lực hút của gió tạo ra chuyển động trao đổi chỗ của không khí, lúc đó lại xảy ra vấn đề, bụi.,.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *