Lang thang Cần Thơ#ăn món Thái giữa lòng đất Tây ĐôCần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về.
Cần Thơ là một thành phố đồng bằng, xanh mát và thân thiện. Tổ chức rất nhiều lần hội chợ trong năm. Hội chợ hàng Thái Lan là một trong những lần hội chợ trong năm ở Cần Thơ. Bán nhiều các mặt hàng Thái và ẩm thực của Thái Lan.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

3 responses to Lang thang Cần Thơ#ăn món Thái giữa lòng đất Tây Đô

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *