Làm sao để khai phóng sức mạnh tiềm ẩn (Oc 21, 2020) Mục sư Phùng Thị Thúy Kiều

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

6 responses to Làm sao để khai phóng sức mạnh tiềm ẩn (Oc 21, 2020) Mục sư Phùng Thị Thúy Kiều

  1. The inclusion of some English Bible verses is very much appreciated. It helps me a lot. Thank you, Pastor Phung. God bless.

  2. Cầu Chúa ban phước trên gd Bà
    Cầu Chúa cho chúng con có lòng mem mại để nghe lời hằng sống của Ngài : Bà Mục Sư cho ra những líp mới hơn nữa : tuy Lê ở VN nhưng Lê rất thích nghe Bà MS giảng
    A men

  3. Nguoi vô zalo ta 0931753098 .nhung tâm hinh quanh chổ ta ô .roi nguoi đôc chuong 25 khải huỳen cọ .biet đuoc ta .muc su.con chien..

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *