Làm Chứng Nhờ Sức Đức Thánh Linh (Bài 5, Trường Sa-bát Quý 3 – 2020) | Mục sư Nguyễn Khắc VinhLàm Chứng Nhờ Sức Đức Thánh Linh – Bài 5
Kết Bạn Vì Danh Chúa (Trường Sa-bát Quý 3 – 2020)

Khi Đức Chúa Giê-su truyền lệnh cho các tín đồ sơ khai rằng: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người”, mệnh lệnh này dường như là một nhiệm vụ bất khả thi (Mác 16:15). Làm thế nào họ có thể hoàn thành một thách đố lớn như vậy? Số nhân sự của họ ít ỏi. Tài nguyên của họ rất hạn chế. Họ là một nhóm các tín đồ bình thường và phần lớn không có học thức. Nhưng họ có một Đức Chúa Trời phi thường, Đấng sẽ ban sức cho họ để hoàn thành sứ mệnh phi thường của họ.

Nhưng Đức Chúa Giê-su tuyên bố: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8). Sự ban sức từ Đức Thánh Linh sẽ khiến họ có thể chia sẻ thông điệp thập tự giá với quyền năng thay đổi cuộc sống, thay đổi thế giới.

Đức Thánh Linh làm cho sự làm chứng của họ có hiệu quả. Chỉ trong vòng một vài thập niên ngắn ngủi, phúc âm đã tác động đến toàn thế giới. Công vụ các Sứ đồ tuyên bố rằng những tín đồ đầu tiên này đã khiến thế giới đảo lộn (Công vụ 17:6). Sứ đồ Phao-lô nói thêm rằng phúc âm đã “được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời” (Cô-lô-se 1:23).

Trong bài học tuần này, chúng ta đặc biệt tập trung vào vai trò của Đức Thánh Linh trong việc ban sức cho chúng ta trong việc làm chứng cho Đấng Cơ Đốc.

CÂU GỐC: “Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ” (Công vụ 4:31).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Giăng 15:26, 27; Công vụ 2:41, 42; 8:4; 17:33, 34; 18:8; Hê-bơ-rơ 4:12.

Xem / Tải về toàn bộ bài học theo liên kết sau đây:

======= xXx =======

Tiếng Nói Hy Vọng – Voice of Hope – Cơ Quan Bồi Dưỡng Linh Trí Thể

Chủ nhiệm: Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Điện thoại: (1) 626 422 6841
Facabook:
Website:
Email: [email protected]

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

2 responses to Làm Chứng Nhờ Sức Đức Thánh Linh (Bài 5, Trường Sa-bát Quý 3 – 2020) | Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *