Kỹ thuật Xây dựng – CT Chất lượng cao – ĐH Bách KhoaKỹ Thuật Công Trình Xây Dựng – Chương trình Chất lượng Cao
ĐH Bách Khoa TPHCM

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to Kỹ thuật Xây dựng – CT Chất lượng cao – ĐH Bách Khoa

  1. Bộ với Sở không dễ vào đâu 😐😐😐. Chủ yếu mấy bạn làm ở các công ty là chính. Các bạn nữ thì theo hướng Kinh tế Xây dựng còn các bạn nam đi thiết kế là tốt.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *