Kỳ 4 Chăm sóc bưởi da xanh. Tạo tán cho cây bưởi da xanh giai đoạn 3 đến 9 thángMình làm từng kỳ chia ra để cả nhà gia đình Kim Trưng Bến Tre dễ tìm kiếm mong gia đình luôn ủng hộ Kim Trưng Bến Tre. Mình chia sẻ những gì có kết quả nhất mình đã làm qua có hiệu quả để gia đình yên tâm hơn trong trồng cây bưởi da xanh
#kimtrungbentre #chamsocbuoidaxanh

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

11 responses to Kỳ 4 Chăm sóc bưởi da xanh. Tạo tán cho cây bưởi da xanh giai đoạn 3 đến 9 tháng

  1. Anh có sai zalo kg,, em chụp hình vườn bưởi nhờ anh chỉ giúp em,có những góc bưởi bị bệnh mà em phân biệt chưa dc nhờ anh chỉ giúp.

  2. Dat co nhieu kien thi dung thuoc gi de diet no dc vay a. Cay buoi thieu kem voi dong thi minh dung thuoc dong do hop tri voi antracol thi hieu qua co cao ko a

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *