Kính Tin Không Đợi Tuổi (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, 26.7.2020)Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 – 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093

Email: [email protected]

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

3 responses to Kính Tin Không Đợi Tuổi (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, 26.7.2020)

  1. Nam Mô A Di Đà Phật.
    Bài vấn đáp của Thầy rất tuyệt vời. Con kính cảm ơn Thầy.
    🙏🙏🙏

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *