Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Bài 2 – Thượng Toạ Thích Trí Siêu thuyết giảngKinh Thủ Lăng Nghiêm – Bài 2 Thượng Toạ Thích Trí Siêu thuyết giảng
Chỉ Tánh Thấy
Trong cái thân vô thường có cái thường.
Tánh Thấy không sinh không diệt.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *