Kinh nghiệm xử lý và thu hồi nợ xấu tại NHTM – Phần 2 (Resolving Non-Performing Loans of Bank – P2)Trong phần 2: nội dung trình bày về những ảnh hưởng/tác động chính của nợ xấu đến NHTM, người đi vay và nền kinh tế.

Nợ xấu ảnh hưởng ra sao?
Ngân hàng với khách anh nào đau hơn?
Rồi nền kinh tế lên cơn,
Đói ăn, thất nghiệp, trống trơn túi quần🤬

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *