KINH ĐẠI NIỆM XỨ BÀI 1 ( 20- 5 -2020 ) TVPS

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

4 responses to KINH ĐẠI NIỆM XỨ BÀI 1 ( 20- 5 -2020 ) TVPS

 1. Nam mo Phat Bon Su. kinh chuc Su thay tang doan an lac tu tai phuoc bau dai lau. am thanh hoi nho qua Su oi.

 2. Dīgha nikāya Trường bộ kinh
  Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ Bài 22 Kinh Ðại Niệm xứ

  372. Evaṃ me sutaṃ Như vầy tôi nghe

  – ekaṃ samayaṃ một thời

  bhagavā Đức Thế Tôn

  kurūsu viharati ngự tại xứ Kú rú

  kammāsadhammaṃ Kìm ma sắc đàm

  nāma gọi là

  kurūnaṃ nigamo đô thị của xứ Kú rú.

  Tatra kho Rồi thì

  bhagavā Đức Thế Tôn

  bhikkhū āmantesi gọi các vị tỳ kheo

  – ‘‘bhikkhavo’’ti rằng này các tỳ kheo.

  ‘‘Bhaddante’’ti [bhadanteti (sī. syā. pī.)] Thưa vâng bạch Đức Thế Tôn

  te bhikkhū các vị tỳ kheo đó

  bhagavato paccassosuṃ đã trả lời đến Đức Thế Tôn.

  Bhagavā Đức Thế Tôn

  etadavoca đã nói như sau –

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *