KIẾP NGƯỜI NGẮN NGỦI VÔ THƯỜNG – Ni Sư : Thích Nữ Như LanKIẾP NGƯỜI NGẮN NGỦI VÔ THƯỜNG – Ni Sư : Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA THIÊN THỌ , Xã Tân Nhuận Đông – Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp , Ngày 25 Tháng 11 Năm Canh Tý ( 07 / 01 / 2021 )
#phucthanhthanhphuc

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

10 responses to KIẾP NGƯỜI NGẮN NGỦI VÔ THƯỜNG – Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *