Kiểm soát chặt vận tải hành khách để phòng dịch | VTC NowVTC Now | Trước diễn biến phức tạp của dịch, Bộ GTVT đã liên tiếp ra các chỉ thị, chỉ đạo nhằm kiểm soát chặt vận tải hành khách cả hàng không,…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *