Không vứt rác bừa bãiChỉ dẫn này nằm trong chủ đề Rác thải sinh hoạt, thuộc Cẩm nang Sống xanh phát triển bởi dự án GetGreen Việt Nam, không vứt rác bừa bãi.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

One response to Không vứt rác bừa bãi

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *