KHÔNG HIỂU TỦ MSB THÌ KHÔNG PHẢI VÀ KỸ SƯ ĐIỆN|Kỹ Thuật Thi Công Cơ Điện MECHANICAL ENGINEERINGKỹ Thuật Thi Công Cơ Điện MECHANICAL ENGINEERING – Anh chị em ủng hộ đăng ký kênh giúp mình …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

2 responses to KHÔNG HIỂU TỦ MSB THÌ KHÔNG PHẢI VÀ KỸ SƯ ĐIỆN|Kỹ Thuật Thi Công Cơ Điện MECHANICAL ENGINEERING

  1. Cái thằng lồn này mặt như con heo nái, tự cao, tự đại quá mức. Mới có bằng kỹ sư mà ra vẻ ta đây, làm như Việt Nam có mỗi mình mày là kỹ sư, mày mà có học vị tiến sĩ tao bảo đảm 3 ngày là mày phải vào viện để chỉnh lại cái cổ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *