Không gian trống của ga tàu hỏa bỏ trống hàng chục năm | VTV24Toàn bộ các ga hàng hóa trên trục đường sắt Bắc – Nam đang có nhu cầu nâng cấp cải tạo hạ tầng logistics, trong khi nguồn vốn tư nhân sẵn sàng nhưng…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *