Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng – Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí MinhKhoa có hơn 50 giảng viên, trong đó gồm 01 Viện sĩ Viện Hàn Lâm Ukraine, 3 PGS, 1 TSKH, 10 TS phân bổ trong năm bộ môn: Bộ môn Cơ học, Bộ môn Kỹ …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *