Khoa Báo chí và Truyền thông – ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCMVideo kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Báo chí và Truyền thông, 25 năm đào tạo Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *