Khám ngày nghỉ, ngày lễ vẫn được hưởng BHYT | VTCVTC | Tin vui cho người khám bệnh bảo hiểm y tế khi khám ngày nghỉ, ngày lễ người bệnh vẫn được hưởng bảo hiểm y tế.

* Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *