Khắc phục cây tiêu bị rệp gây hại



Vườn hồ tiêu, có biểu hiện kiến bâu đen trên ngọn, héo ngọn rồi chết, bị 3 ngày. Hỏi nguyên nhân và cách phục? TS Đinh Văn Đức cho rằng ngọn cây…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *