Introduction to Objectivism (Tạm dịch: Đại cương về chủ nghĩa Khách quan)Đây là bài giảng được thực hiện bởi triết gia Leonard Peikoff tại Francisco vào năm 1995.
(Tham khảo tại:
Leonard Peikoff là người bạn, người đồng hành của Rand trong suốt 3 thập kỷ qua, đồng thời là tác giả của quyển Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand (Tạm dịch: Chủ nghĩa khách quan: Triết lý của Ayn Rand).
Bài giảng có 2 phần: phần diễn giải (42 phút) và phần hỏi đáp (33 phút).
Tham khảo bản PDF tiếng Việt tại:

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *