Infographic chinh phục kỳ thi THPT QG Môn Toán: Giới hạn dãy số- Bài tập 4Infographic chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán là một cuốn sách hay bao gồm các chủ đề Đại số & Hình học trọng tâm xuyên suốt 3 lớp 10, 11 và 12 với mong muốn giúp học sinh thấy được sự logic của kiến thức qua từng lớp học, nắm chắc được các phần cần thiết thi THPT Quốc gia 2019, bứt phá đạt điểm 9, 10.
Toàn bộ kiến thức trong sách được trình bày theo hình thức Infographic – đồ họa thông tin trực quan làm đơn giản hóa các nội dung phức tạp, đẩy mạnh hiệu quả tiếp nhận tri thức thời đại 4.0 cho người đọc.
Các bài giảng hướng dẫn phương pháp giải, các ví dụ, bài tập điển hình giúp các em luyện kỹ năng giải toán một cách thuần thục.
Các bài giảng: Infographic chinh phục kỳ thi THPT quốc gia môn Toán
DÃY SỐ GIỚI HẠN
Dãy số – Dạng 1: Phương pháp giải :
Dãy số – Dạng 1: Ví dụ 1:
Dãy số – Dạng 1: Ví dụ 2:
Dãy số – Dạng 1: Ví dụ 3:
Dãy số – Dạng 2: Phương pháp giải :
Dãy số – Dạng 2: Ví dụ 1:
Dãy số – Dạng 2: Ví dụ 2:

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *