iNDESIGN_Lab 2_1_Tạo hiệu ứng chữ_Chèn thêm trang_Xóa trang1. Cách chèn thêm trang
2. Cách xóa trang
3. Cách di chuyển trang
4. Tạo Hiệu ứng bóng đổ /tạo chữ nổi,..(Effect)
5. Cách lồng hình vào trong chữ.
6. Cách tạo chữ cong theo đường Path.
……………………………..
E-mail: [email protected]
Facebook: Tran Multimedia

E-mail: [email protected]

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *