Hướng dẫn xử phạt hành chính hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệpHành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp bị xử phạt như thế nào? Bị phạt trên lĩnh vực đất đai hay xây dựng?
Xem tại đây:

Xem thêm các bài viết Xây Dựng: https://gizmondolive.com/category/xay-dung

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *