Hướng Dẫn Uốn Tóc Sóng Lơi – Cách Phá Gờ Khi Lên Trục | Kevin HuyBài này Huy Hướng Dẫn Uốn Tóc Sóng Lơi – Cách Phá Gờ Khi Lên Trục | Kevin Huy
Track: LFZ – Popsicle [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Free Download / Stream:

#phuc_hoi_toc #Colagen_A8 #kevin_Huy

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

28 responses to Hướng Dẫn Uốn Tóc Sóng Lơi – Cách Phá Gờ Khi Lên Trục | Kevin Huy

  1. E mềm hoá rồi đi xả xong thì thấy phần tóc mềm hoá bị đá ngọn và bị quăn nhẹ thì hiện tượng vậy có phải mềm hoá bị quá thuốc k a..?

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *