Hướng dẫn trồng và chăm sóc quế lan hương phần 1 – xử lý giốngXem Phần 2 – Tiến hành ghép quế
Những video hay trên kênh Lan Rừng Cả Trung:
1: Hướng dẫn ươm kie ngay trên thân phi điệp vừa thắt ngọn
2: Hướng dẫn ươm kich bằng thân- Phần 1 – Xử lý thân trước khi ươm
3: Hướng dẫn ươm kie toàn tập 1 Phần 2 – Tiến hành ươm kie
4: Hướng dẫn ươm kie toàn tập – Phần Cuối – Chăm sóc kie lúc còn nhỏ để kie nhanh lớn và phát triển thành giò lan to:
5: Kinh nghiệm chăm sóc hoàng nhạn và cay đơn thân mới trồng để cây nhanh lớn
6 Xử lý phi điệp – dã hạc trước khi trồng – Kinh nghiệm để cây không bị mất sức và nhanh ra rễ

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *