Hướng dẫn thủ tục xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựngTrình tự, thủ tục xử phạt hành chính hành vi xây dựng không phép, sai phép.
Xem hướng dẫn tại đây:

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *