Hướng dẫn sử dụng hàm tìm kiếm Vlookup, HlookupVideo hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Vlookup và Hlookup trong việc dò tìm 1 giá trị từ các bảng dữ liệu có sẵn trong phần mềm Microsof Excel 2010, áp dụng tương tự cho các phiên bản excel 2003, excel 2007, excel 2013.
Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *