Hướng dẫn sử dụng Bảng giá Lightning – Bảng giá Trái phiếuTrái phiếu doanh nghiệp tại VNDIRECT là sản phẩm với lãi suất sinh lời hấp dẫn và an toàn, với mức lợi tức cao và khả năng rút vốn linh hoạt. Nhà đầu tư không mất thời gian theo dõi thị trường, đồng thời rủi ro sẽ được giảm ở mức tối thiểu.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp tại VNDIRECT tại đây:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *