Hướng Dẫn Phần Mềm Pro Engineer 5.0 – Vẽ Trục Bậc trong Môi Trường Phác Thảo Sketch –Hướng Dẫn Phần Mềm Pro Engineer
Pro Engineer là phần mềm cad/cam hiệu quả. Khai thác PM này giúp chúng ta có thể xây dựng hoàn thiện QT Công nghệ CAD/CAM/CNC để gia công trên máy tiện CNC và máy phay CNC.
Đây là video về phần vẽ Phác thảo Trong môi trường Sketch.

Guidelines for drawing Axial-orders in Sketch environments
goodluck!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

3 responses to Hướng Dẫn Phần Mềm Pro Engineer 5.0 – Vẽ Trục Bậc trong Môi Trường Phác Thảo Sketch –

  1. Epic!!! I think you deserve lots more views. You should go and take a look at SMZeus . c o m!! It’s the fastest way to grow your channel.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *