Hướng dẫn ÔN THI thực hành Hóa Lý Dược – Bài ĐIỀU CHẾ KEO, KHẢO SÁT SỰ ĐÔNG VÓN CỦA HỆ KEOBiên soạn: Phở em bé (Phoebe) 1. Điều chế keo xanh phổ 2. Khảo sát sự khuếch tán của keo xanh phổ 3. Sự đông vón của keo xanh phổ 4. Điều chế keo sắt III …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *