Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Định mức 10HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020
1. ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC THÔNG TƯ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019
2. ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THEO VĂN BẢN 263/SXD-KT&VLXD NGÀY 06/3/2020
1. ÁP DỤNG THÔNG TƯ 11/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 TÍNH CA MÁY THI CÔNG
2. VẬN DỤNG GIÁ VẬT LIỆU GỐC THEO ĐƠN GIÁ CŨ ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *