Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Thuận theo Định mức TT10/2019| DỰ TOÁN ETAClip hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng các Thông tư, văn bản mới nhất năm 2020.
1.Áp dụng định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXD,
2.Tính nhân công theo công văn số 588/SXD-QLXD&HTKT,
3.Tính ca máy theo TT11/2019/TT-BXD.
Website :
Mobile – Zalo : 0916 946 336 ( Trịnh Eta )
Thank for watching !

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *