Hướng dẫn làm Máy Xiệt Cá bằng D718 có Sò đệm Máy C chung mới nhất P1#Dientuthanhba#
Hướng dẫn làm Máy Xiệt Cá bằng D718 có Sò đệm C chung mới nhất
Cách làm Máy Xiệt Cá C chung Sò D718 đệm bằng Sò B688
Máy kích cá bao rô phi, Kích Cá nước ngọt
Mọi thắc mắc vui lòng comen dưới video
LH

Xem thêm các bài viết Ẩm Thưc: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

15 responses to Hướng dẫn làm Máy Xiệt Cá bằng D718 có Sò đệm Máy C chung mới nhất P1

  1. Ông nào canh mạch c chung k nóng máy k ăn bình thì ông đó giỏi,hầu như c chung họ ăn gian dây sơ cấp nhỏ lại là dây 1,1mm để hãm dòng và tăng dây hồi tiếp nhiều vòng để hãm tần số,kết cục máy vẫn nóng và hao bình,và cuối cùng vẫn là mạch e chung huyền thoại👍

  2. Theo a lua xanh là tot con theo e xanh cung tot mà đỏ cung tot tuy theo loai kich và loai nuoc nua chứ k phai lua xanh la tot đau

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *