Hướng dẫn làm máy Rà cá E chung bằng Sò D718Hướng dẫn làm Máy E chung bằng sò D718
Làm Máy Rà cá
Kênh: Điện tử thanh ba

Xem thêm các bài viết Ẩm Thưc: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

28 responses to Hướng dẫn làm máy Rà cá E chung bằng Sò D718

  1. Rà cái củ cặc, nói k biết ngượng mỗm à. Có 20D mà rà với chả hút. Thông số trên chỉ ăn được cá trắng thôi nhé. Lần sau làm clip có tâm nhen ku. Gạt gẫm quen thối. Chốt.:CÁI ĐỊT CỤ MÀY THẰNG XẠO LỒN.

  2. Máy này.dây này.pe này.so vòng day như vậy.nếu quấn tot.chi đánh luon và cá trắng thoi……

  3. Người chú mình ko pít mua máy của ai mà bình 35a đi 30 phút là hết bình dù bình còn mới máy 20 b688

  4. hồi hôm nhờ nghe bác nên em đã đỡ mất tiền và công sức, làm nói chung cũng đã rất ok. bác chia sẻ thật đơn giản và có tâm

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *