Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 / Closer look 2Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 closer look 2. Tiếng Anh lớp 9 giúp các em chuẩn bị tốt bài học trước khi đến lớp. Tieng Anh lop 9 Unit 5

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

14 responses to Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 / Closer look 2

  1. Nếu 1 người mà ko biết cách thêm các cái như ed hay ing …. thì phải làm sao để người đấy có thể biết được hả cô ?

  2. Gử có gi ko b oi em lần di chơi rồi hả cậu chưa vợ con hoc ăn xong ne to ko nt với c di chơi rồi à m đi ko dá â và a ko tiếp cận với e zalo nào lên dc ko nt dc ma đúng la ng trong số của a tốt nhất là vậy mà ko a lm xong chưa a oi

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *