Hướng dẫn giải bài tập định luật ôm cho toàn mạch -vật lý 11- cô trâm dạy lý proCô gửi bài giải cho bạn Hương ở Bình Định các bạn vào xem nhé.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *