HƯỚNG ĐẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GOLD TIME THÀNH CÔNG GIA NHẬP GIA ĐÌNH GOLD TIME .QUYỀN LỢI CỦA BẠN KHI MUA PHÂN QUYỀN KINH DOANH 3 TRIỆU TỪ GOLDTIME BẠN ĐƯỢC TẶNG SỐ CỔ PHIẾU TÙY THEO THỜI ĐIỂM MUA. VÀ QUYỀN LỢI CỦA BẠN TIẾP THEO LÀ :
1🌍. Hoa hồng bán phân quyền 10%f1.
2🌍. Hoa hồng phân quyền 0,5% từ f2-f11 link đăng ký :
3🌍. Được giảm giá 10% khi chính bạn sử dụng dịch vụ từ GOLDTIME Mãi Mãi .
4🌍Hoa hồng 1% hóa đơn từ f1-f15. Mãi Mãi .
5🌍. 30% hoa hồng từ phí dịch vụ quán liên kết được hưởng từ cty. Mãi Mãi .
6🌍. 50% thu nhập của quán khi quán liên kết được điểm quán mới.Mãi Mãi .
7🌍. Nhận thưởng 10‰ khi đối tác F1 của bạn giới thiệu ra điểm kinh doanh và có thu nhập từ dòng tiền môi giới điểm cửa hàng. Mãi Mãi .
8🌍. Lợi tức từ cổ phiếu ( cổ tức được chia theo hàng tháng )
9🌍.Tiền thu về từ mua bán cổ phiếu trên sàn nội bộ .
🌍Và nếu Bạn không mua phân quyền Bạn vẫn có các quyền lợi từ 1- 7 nhưng không có quyền lợi 8 và 9 chúc bạn thành công .Tháng 7/2019 GoldTime sẽ chào đất nước mặt trời mọc, xứ sở tạo ra affiliate Maketink .🗻 đăng ký TV : bằng Link này : nhóm zalo / link vào fabook của công ty :

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One response to HƯỚNG ĐẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GOLD TIME THÀNH CÔNG GIA NHẬP GIA ĐÌNH GOLD TIME .

 1. QUYỀN LỢI CỦA BẠN KHI MUA PHÂN QUYỀN KINH DOANH 3 TRIỆU TỪ GOLDTIME BẠN ĐƯỢC TẶNG SỐ CỔ PHIẾU TÙY THEO THỜI ĐIỂM MUA. VÀ QUYỀN LỢI CỦA BẠN TIẾP THEO LÀ :
  1🌍. Hoa hồng bán phân quyền 10%f1.
  2🌍. Hoa hồng phân quyền 0,5% từ f2-f11 link đăng ký : http://login.goldtimecoffee.vn/affiliate?link=spaminhly17.
  3🌍. Được giảm giá 10% khi chính bạn sử dụng dịch vụ từ GOLDTIME Mãi Mãi . 4🌍Hoa hồng 1% hóa đơn từ f1-f15. Mãi Mãi .
  5🌍. 30% hoa hồng từ phí dịch vụ quán liên kết được hưởng từ cty. Mãi Mãi .
  6🌍. 50% thu nhập của quán khi quán liên kết được điểm quán mới.Mãi Mãi .
  7🌍. Nhận thưởng 10‰ khi đối tác F1 của bạn giới thiệu ra điểm kinh doanh và có thu nhập từ dòng tiền môi giới điểm cửa hàng. Mãi Mãi .
  8🌍. Lợi tức từ cổ phiếu ( cổ tức được chia theo hàng tháng )
  9🌍.Tiền thu về từ mua bán cổ phiếu trên sàn nội bộ .
  🌍Và nếu Bạn không mua phân quyền Bạn vẫn có các quyền lợi từ 1- 7 nhưng không có quyền lợi 8 và 9 chúc bạn thành công .Tháng 7/2019 GoldTime sẽ chào đất nước mặt trời mọc, xứ sở tạo ra affiliate Maketink .🗻 đăng ký TV : bằng Link này : http://login.goldtimecoffee.vn/affiliate?link=spaminhly17 nhóm zalo / https://zalo.me/g/fchxyg064 link vào fabook của công ty : https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTEwMDAwNDYwNjIzNDc3MzpWSzoyOTc5OTUzNTA4MTM4NjM%3D

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *