Công Nghiệp

hướng dẫn chuyển mã thành máy ww cho máy rog phone 2 tencent đã root để có thể update trực tiếp dtHướng dẫn chuyển mã cho máy tencent thành máy global , chuyển mã để làm gì xin thưa chuyển để có đầy đủ tính năng của 1 máy ww và quan trọng ta có thể update trực tiếp trên điện thoại bằng file zip update được asus cung cấp trên

yêu cầu phải root trước
Magisk

Trước tiên nếu 1 số a e root ở bài trước mà không thấy magisk thì hãy cài magisk nếu như làm theo hướng dẫn cơ bản root ở bài cũ mà không thấy magisk trong máy mở lên rồi hãy làm theo clip

Root explore

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/cong-nghiep

3 Comments

  1. Hung Le Khanh November 29, 2019
  2. nhut Le November 29, 2019
  3. Phúc Nguyễn November 29, 2019

Join The Discussion