Nông Nghiệp

Hướng dẫn cắt đọt mít thái tại vườn – cây mít cao từ 1m7 nên cắt đọt

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

2 Comments

  1. Quốc Việt Hồ November 29, 2019
  2. Nông Hậu November 29, 2019

Join The Discussion