Hướng dẫn cài đặt quảng cáo Facebook – Multi Product AdsMilti Product Ads là một dạng quảng cáo mới của Facebook cho phép các cá nhân, doanh nghiệp tạo quảng cáo đa sản phẩm, đưa ra tối đa 5 hình ảnh cho các sản phẩm khác nhau trong một quảng cáo đơn lẻ. Có thể hiện thị trên cả Newfeed Destop (bảng tin máy tính) hoặc Newfeed mobile (bảng tin điện thoại). Mỗi hình ảnh đếu có tiêu đề, mô tả, nổi bật để kích thích khác hàng Click vào.
Website:
Facebook:
Youtube:
Twitter:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *