HÒN TUYẾT LĂN – Tập 1 (Snow Ball – Cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett) – Lại Quốc Việt – VBAM8Xin chào, tôi là Lại Quốc Việt, tôi là một nhà đầu tư, người đã sáng tạo ra hệ thống đầu tư VBAM8 và hiện đang quản lý quỹ phòng hỗ VBAM8. Hiện…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *