hội thảo khoa học Tiêu Hóa 4_10: CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ GERD& HELICOBACTER PYLORIhội thảo khoa học Tiêu Hóa 4_10: CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ GERD& HELICOBACTER PYLORI
PGS.TS.BS QUÁCH TRỌNG ĐỨC
BS.CK1. NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

3 responses to hội thảo khoa học Tiêu Hóa 4_10: CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ GERD& HELICOBACTER PYLORI

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *