Hội nghị Trung ương 15: Thông qua danh sách đề cử Tổng Bí thư và các nhân sự chủ chốt | VTC NowVTC Now | Sáng 17/1, sau 1,5 ngày làm việc với trách nhiệm cao, đoàn kết, Hội nghị Trung ương 15 đã hoàn thành các nội dung làm việc và bế mạc. Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương đã thông qua danh sách để cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

#vtcnow #vtc1

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

21 responses to Hội nghị Trung ương 15: Thông qua danh sách đề cử Tổng Bí thư và các nhân sự chủ chốt | VTC Now

  1. Con xin bác Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ứng cử để lãnh đạo đất nước nhân dân Việt Nam Tiến Lên vững mạnh Hùng Cường vì cái tâm cái tầm đạo đức lớn lao của bác Nguyễn Phú Trọng nói và làm và làm ngay nó đã thể hiện được thành công tất cả những công việc trải dài trên đất nước nhân dân Việt Nam và xã hội đã nhìn thấy được cụ thể rõ ràng ngay vì nói và làm và làm ngay được nó đã có sẵn ở trong cái tâm cái tầm cái tài cái trí tuệ cái đạo đức lớn lao của Bác Nguyễn Phú Trọng đã có sẵn trong đầu nên xử lý các công việc dễ dàng thuận lợi không gặp mấy khó khăn mà lại con được việc và việc rất đúng và ý nghĩa đều được mọi người nhân dân hưởng ứng và dễ hiểu lại rất sáng tỏ rõ ràng việc làm của Bác nói là làm ngay khác với việc làm nói nhiều và làm được ít khó thực hiện được nhiều trường hợp nói rất hay nhưng làm lại rất là khó nên toàn thể nhân dân Việt Nam chúng con tha thiết bác Nguyễn Phú Trọng và bác Nguyễn Xuân Phúc và chính phủ nhân dân Việt Nam tiếp tục ứng cử lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm ăn đi lên vững mạnh về mọi mặt chúng con ha thiếc đề nghị

  2. Bác Trọng phải mạnh khoẻ và trắc chắn sẽ khoẻ mạnh để đưa đất nước phát triển lành mạnh và đúng hướng. Tạo ra niềm tin và khí thế mới để đất nước giàu đẹp. Xin cảm ơn.

  3. Là một người dân Việt Nam chúng tôi rất mong bác trọng hãy cố gắng ở lại bo chính trị một khóa nữa thôi bác! B

  4. Nếu bác trọng ở lại bo chính trị một khóa nữa, thì có lẽ đây là một thằng loi lớn của dân tộc Việt Nam rồi đấy??!??

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *